Oh Honey, Honey!

๐—ข๐—ต ๐—›๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜†, ๐—›๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜†ย ๐Ÿฏ

We love our "Eat Your Oatmeal Honey" Artisan Soap bar!

ย 

Some Key Ingredients:


โ€ข ๐—–๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐—ข๐—ฎ๐˜๐—บ๐—ฒ๐—ฎ๐—น
acts as an anti-inflammatory, moisturizes and prevents atopic dermatitis & eczema


โ€ข ๐—ข๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฐ ๐—–๐—ผ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜‚๐˜ ๐—ข๐—ถ๐—น contains antioxidants for anti-aging, anti-bacteria, anti-fungal, stimulates collagen production, vitamin E moisturizing


โ€ข ๐—ฆ๐—ต๐—ฒ๐—ฎ ๐—•๐˜‚๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ contains antioxidants, stearic acid, vitamin E, D, & A and collagen stimulating, which fades acne, heals sunburn, moisturizing, soothes dermatitis and eczema, and anti-inflammatory

ย 

1 comment

I read about your company and its goals in the October 2, 2019 Merchandiser. Impressive. I am interested in attending an event where your products will be sold and learning more about your advocacy with single mothers.

Susan Fritz October 05, 2019

Leave a comment

All comments are moderated before being published